13 thoughts on “Political Mirchi: బాబు తేనెతుట్టె కదిపారా…? – TV9

  1. కులమే పునాదిగా పుట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం

  2. బోల్లోఢూ చస్తాఢు తొంధరలో ఆంధ్రకుపట్టీనాధరీధ్రం పోతుంధీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *