European Capital of Innovation Awards 2019 are open

European Capital of Innovation Awards 2019 are openГрадовете са двигател на промяната в Европа. Тъй като все повече европейци се местят в градовете, местните администрации и общините изпробват нови
начини за съжителство. Транспортът става по-интелигентен,
трафикът — по-безпроблемен, а въздухът — по-чист. Градовете възстановяват изоставените обществени места и
привличат стартиращи предприятия и новатори. Появяват се нови центрове, където млади и стари могат да общуват,
да учат или да се обучават заедно Много кметове се допитват до гражданите, предприятията и
университетите как най-добре да удовлетворят техните стремеж и да използват оптимално парите на данъкоплатците. ЕС награждава градовете, предлагащи най-добри решения на най-
неотложните проблеми и подобряващи живота на гражданите си. Атина, Париж, Амстердам, Барселона
и много други се превърнаха в пример за подражание. До 6 юни 2019 г. градовете с над 100 000 жители
могат да кандидатстват за Европейска столица на иновациите 2019, за да спечелят 1 млн. евро за модернизиране на своята
екосистема за иновации, или 100 000 евро, ако бъдат определени за подгласници, и да станат част от общността на
Европейската столица на иновациите. Научете повече за това как Европа помага на градовете да
се свързват и учат едни от други и посетете местата, които вдъхват живот на идеите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *