25 thoughts on “Bộ Sưu Tập Xe của Dân Chơi Cincinnati – Tyler Ngo (Tập 7b)

  1. Hâm mộ a Tí ghê ,sao lâu rồi chưa ra video mới cho ae hâm mộ a Tí coi cho đã a Tí ,vào coi đi coi lại mấy video cũ miết thôi

  2. Đem về cho e 1 chiếc chạy chơi a tý ơi để nhìu bám bịu mat côg lâu chùi hao mòn lm a

  3. 1 cửa hàng lớn chuyên buôn bán các loai xe thê thao tai vn nó kiện anh tí kìa…
    nó kiện rắng 2 cửa hàng của nó mà vẩn không bằng số lượng xe tư của anh Tí nửa đó..mị nó chớ..
    a Tí mà về VN là nó bắt liền đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *