വിമതരെ പൂർണമായി കൈവിട്ട് കോൺഗ്രസ്‌, ഇനി മറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ല -Karnataka Politics

വിമതരെ പൂർണമായി കൈവിട്ട് കോൺഗ്രസ്‌, ഇനി മറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ല -Karnataka PoliticsCarnera kill baron of national better than finally we meet the MLA market ricardo de nada buddy my Congress partner women the conquerors MLM are a part in paratha key party without proper cleaning will appeal on that buddy some spent either something that shoe Barcia SEC angry you get who remains jianchi holy Mahesh Kumar thoroughly busy party littering in their decline not a bit nearer to the we met the MLM our cooter has it summer Pichet Orianna karna regulate congress JD a circus or karna but an lashed him either via mother a under they began their that Sherman our take a look yeah III shake him we met the tire ila the artisanal pizza shop been glued revealed in the Mumbai Lake avoid ml ever I don't know any couple of my a TNA that cannot be somebody should know they can she become our Erica Melania tackle moon pilot a pole tangle I can and uh nobody cares on the a visa Peter we mother MLM our Mumbai police need some additional Congress V mother a native speaker I Oh crikey – no not a possibly dakara I didn't know they were a dirty aerobatic maneuver yo kita render the booty moon very evil catapults Eric and Avila he did a dream that Supreme Court a summary sheet Rhonda women the MLM are a yoke rock adorn Sri Lanka vellum you know Tiaras shooting me you know that new tension am Elham Arabi JP Kevin a Buddha Berkshire my new channel anayia so my car no single idea Panama Sebelius of ordinarily is no in a pardon a romantic level not a Connecticut obiter in your department Bishop became socket and the Nagaoka

One thought on “വിമതരെ പൂർണമായി കൈവിട്ട് കോൺഗ്രസ്‌, ഇനി മറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ല -Karnataka Politics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *