జగన్ చెప్పినట్టు మాకు అన్యాయం జరగలేదు..! | Opinions Of Capital Region Farmers On Amaravati

జగన్ చెప్పినట్టు మాకు అన్యాయం జరగలేదు..! | Opinions Of Capital Region Farmers On Amaravati

One thought on “జగన్ చెప్పినట్టు మాకు అన్యాయం జరగలేదు..! | Opinions Of Capital Region Farmers On Amaravati

  1. Avvanni tdp CBN adavalani edava daniki Tamil Nadu ki techhukunnadu elago ivi kuda alagey elago Mari tdp radhu Ani adhikaram lo ki vadiki telusu so abn TV9 TV5 social media Telugu alerts lanti edava channels kula gajji edavalu online support varu enni chesina prajalaku telusu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *