ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లుకు అస్వస్థత…| Ummareddy Venkateswarlu Injured | Guntur | Friday Politics

ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లుకు అస్వస్థత…| Ummareddy Venkateswarlu Injured | Guntur | Friday Politics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *