கலித்தொலை | Kalitholai | Tamil Music Album Video Song | Single |

கலித்தொலை | Kalitholai | Tamil Music Album Video Song | Single |


Tamil Thaai eppadi thavippal?  eendra tamil annai kodi arukkum munname  maru paal thedi nadai pootum selvame.. nee engu selkiraai? veluththathellam paal enru muppaal paruga maranthaaye… olippathellam mozhi enru  uyirmei ariya maranthaaye… ore oru murai karutha Tamil annai pugal keladaa tamilaa… kurangu kulir kaainthu naadoti thiriyaiyile, naa pitiththu nadai palagiyaval un thaiyada Tamila…  aariyan varaintha kadavulum mei marakka, dhevalogame puvi irangi sevi kodukka, ottrai kaaranam oongi olikkum un thaai enra thamilada tamila… valluvan eluththaani vaiyam engum kool oonra,vaiyame em thamilai kettu thalai vananga, amilnthaalum nirai moolgaa perum idai, un thaiyada thamila… ithai ariyaamal poonathinaal,therinthum theriyaathu enbathinaal, indru sumai thooki aanaaiyada thamila, yeno perum pazhi etraaiyada thamila… hey…jallikattu jallikattu jallikattu jallikattu,thullikittu thullikittu thullikittu thullikittu, mutta vantha kaala kitta, moothi venra thamilan kitta,kombu seevi kuththu vaangi, kaiya katti,vaayap poththi sattam pooduraan… yeee…eru pootti eru pootti eru pootti eru pootti,sooru kootti sooru kootti sooru kootti…
  vaala vachcha ulavanukku… eru pola pakkam ninnu kulam kaathu, nelam kaathu, thola thatti,kaiya thookki vaala vachchuttaan… arasaatchi manasaatchi illaamal aandaalum, aruvaalum,velkambum oru kodi irunthaalum, araththaale kettoorai theevaithu erithaalum,aadhikka vargathai mugamoodi kilithu aalum… sila koothaadi yemaathi sadhi seiya ninaithaalum, kadalodi karam koorththu em makal  meendaalum… pala koodi thamil annai veer kondu elundhu aalum, iththarunaththai varalaaru endrenrum pugal paadum,
iththarunaththai varalaaru endrenrum pugal paadum… anuvinile tamil oodi,katarkaraiyil kodiyeri,kalaththinile dhinam koodi,mathaminry inam inry… neer ittu, tholuthittu,needhiththaai kurudaagi,vivasaayi maladaagi kulir baanam vilai era… kadum veppathil,sathathil,suruthi serthu karam korthu… dhegathil neer vatri ,goshangal vaan mutti,nesangal maarthatta, paasangal thol mutta… unavittu,vazhivittu,thoorvaari,seeraakki… thangaikku idam vittu, raavellaam kaaval ittu… sisuvirkku paalittu…naalthorum porittu… yudhaththil, mothathil, veer kondu, aram kondu, tamilan nikkiraan… hey…jallikattu jallikattu jallikattu jallikattu,thullikittu thullikittu thullikittu thullikittu, mutta vantha kaala kitta, modhi ventra thamilan kitta,kombu seevi kuththu vaangi, kaiya katti,vaayap poththi sattam poduraan… yeee…eru pootti eru pootti eru pootti eru pootti,sooru kootti sooru kootti sooru kootti… vaala vachcha ulavanukku eru pola pakkam ninnu kulam kaathu nelam kaathu, thola thatti,kaiya thookki vaala vachchuttaan… kalikaalam aarambichu vegukaalam aagip pochu athu thottu puvi engum pei aatchi kaalam aachu… our Kaalam anju nelamum velanju makka vaaltha poothu,pulavan veettil,ulavan veettil… ponnum porulum nerayavaachu… puvi engum kudi yeri,tamil ennum kodi ettri,vaal seevi,
maari keeri,aram pongi,sinam aari… bakthanaagi,sithanaagi,arasanaagi,shakthiaagi,
pandiaagi,cholanaagi,cheranaagi,ulavanaagi… vandhora vaalavechu,paasathukku kattu pattu,aala vachu alagu paathu… adi pattu kaayamaagi,kalam kandu veeranaagi…kanaloodu neruppaagi… manam engum ranamaagi,sivan kitta varam kettu tamilan nirkindraan… hey…jallikattu jallikattu jallikattu jallikattu,thullikittu thullikittu thullikittu thullikittu, mutta vandha kaala kitta, modhi vendra thamilan kitta,kombu seevi kuthu vaangi, kaiya katti,vaayap pothi sattam poduraan… yeee…eru pootti eru pootti eru pootti eru pootti,sooru kootti sooru kootti sooru kootti… vaala vacha ulavanukku eru pola pakkam ninnu kulam kaathu nelam kaathu, thola thatti,kaiya thookki vaala vachchuttaan… hey…jallikattu jallikattu jallikattu jallikattu,jallikattu,jallikattu,jallikattu hey… jallikattu jallikattu jallikattu namma jallikattu,jallikattu,jallikattu hey… hey… hey.. jalikattu,thullikittu…namma jallikattu,thullikittu….
hey……

14 thoughts on “கலித்தொலை | Kalitholai | Tamil Music Album Video Song | Single |

  1. தமிழ் மொழி எம் உயிரின் ஒவ்வொரு அணுவிளும் கழந்தது…. வாழ்த்துகள் எம்தோழற்களே..

  2. உன் வார்த்தைகள் அர்த்தம் நிறைந்து உள்ளது. எழுச்சி பொங்க அருமையாக உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *